σαρανταλείτουργο

και σαρανταλείτρου(γ)ο, το, Ν
εκκλ. η μνημόνευση τών ονομάτων νεκρών από τον ιερέα σε 40 συνεχείς λειτουργίες για την ανάπαυση τής ψυχής τους και την άφεση τών αμαρτιών τους.
[ΕΤΥΜΟΛ. < σαράντα + λειτουργία].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • σαρανταλείτουργο — το сорокоуст – поминовение усопшего в течение сорока дней, совершаемое на Литургии и литии Этим. < σαράντα + λειτουργία «сорок + литургия» …   Η εκκλησία λεξικό (Церковный словарь Назаренко)

  • σαρανταλείτουργο — το μνημόνευση από τον ιερέα του ονόματος κάποιου νεκρού σε σαράντα συνεχείς λειτουργίες …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • τεσσαραντολειτούργημα — τὸ, Μ εκκλ. η τέλεση ιερής λειτουργίας για σαράντα συνεχείς ημέρες, το σαρανταλείτουργο. [ΕΤΥΜΟΛ. < τεσσαράκοντα + λειτούργημα με απλολογία] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.